Informatieplicht Energiebesparing

Verplicht voor bedrijven met een verbruik vanaf 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing is onderdeel van de Wet Milieubeheer. Deze wet is in 2023 gewijzigd. Bedrijven die boven de 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. De rapportage kan uitsluitend worden ingediend via het eLoket van de RVO.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die ten minste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken op jaarbasis.

Informatieplicht Energiebesparing
AANVRAGEN
AANVRAGEN
Erkende maatregelenlijst overheid

Waarom een informatieplicht?

Vanuit de energiebesparingsplicht is besloten dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten treffen die binnen 5 jaar terugverdiend zijn. De toezicht en de handhaving hierop was minimaal, omdat er geen goed systeem voor was. Met het invoeren van de informatieplicht kan de overheid nu beter in kaart brengen welke bedrijven achter lopen met het doorvoeren van de maatregelen.

Hoe ziet zo’n rapportage er uit?

De opzet van een rapportage voor de informatieplicht energiebesparing is per branche verschillend. Dat komt omdat de overheid verschillende lijsten met erkende maatregelen per bedrijfstak heeft opgesteld. Al deze maatregelen worden op locatie nagelopen en verwerkt in een rapportage.

Doe de Wetcheck

Informatieplicht uitbesteden

Het indienen van de rapportage is een tijdrovend proces. U heeft bouwtechnische en installatietechnische kennis nodig om de vragen te kunnen beantwoorden. Gemiddeld zijn er zo’n 50 maatregelen per branche. Het is dan ook raadzaam om dit uit te besteden.

Bedrijfsenergieadvies ontzorgt u in het gehele proces. Van locatiebezoek tot het indienen van de rapportage bij de RVO.

De volgende deadline is 1 december 2023. Zorg dat u voor deze tijd de rapportage hebt ingediend.

Wat zijn de consequenties wanneer ik niet aan de informatieplicht voldoe?

Wanneer een bedrijf dat onder de verplichting valt nog niets heeft ingediend na juli 2019, kunnen er boetes worden opgelegd. De hoogte van deze boetes is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Echter wordt er uitgegaan van minimaal € 1.000,- per geval.

Infoplichtservice aanvragen

Binnen 1 uur offerte

  Naam *
  Bedrijfsnaam
  E-mailadres *
  Telefoonnummer *

  Beschrijf in het kort uw situatie

  Bedrijfsenergieadvies.nl
  • Wij werken door héél Nederland zonder voorrijkosten

  • KvK: 69617724

  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Certificering

  EPG Certificering BV | Bedrijfsenergielabels.nl NL EPBD | Bedrijfsenergielabels.nl ISSO Kennisinstituut voor installatietechniek | Bedrijfsenergielabels.nl

   Naam *
   Bedrijfsnaam
   E-mailadres *
   Telefoonnummer *

   Beschrijf in het kort uw situatie

   Bedrijfsenergieadvies.nl
   • Wij werken door héél Nederland zonder voorrijkosten

   • KvK: 69617724

   Telefoonnummer
   E-mailadres

   Certificering

   EPG Certificering BV | Bedrijfsenergielabels.nl NL EPBD | Bedrijfsenergielabels.nl ISSO Kennisinstituut voor installatietechniek | Bedrijfsenergielabels.nl